Gökyüzü Mavi Kalmış [Günay Tulun]

Gökyüzü mavi kalmış 
Çalsana...
Çal onu da...
Haydi çal!
Sat onu da rahatla;
Dereler, çaylar, ırmaklar gibi...

Doymak bilmez iştahın
Tükenecektir bir gün. 
O gün gelene dek; 
Yala, yut ne bulursan. 
Çal! Haydi çal onu da...
Gökyüzünü ç
alsana! 

Gökten yağmur inmesin,
Can bulmasın topraklar,
Tohumlar yeşermesin, 
Bal yapmasın arılar.
Ceplerin doldu mu? 
Sen ona bak! 
Say, say bakalım yeter mi? 
Sımsıkı istifle!
Aman boş yer kalmasın. 
A! Bak orada bir boşluk var.
Sakın üzme canını

Çocukların yetişti;
Bırak, onlar doldursun,  
Yetmezse damat var, gelin var
Onlar da yetmedi mi 
Canan var, yâran var. 

Çal gökyüzünü
Gölleri çaldığın gibi...
Nasılsa sağır, dilsiz, kör herkes!
Sat anasını, yoldaşların gibi... 

Beslenmesin hayvanlar,
Sana ne?
Senden sonra tufan,
Sana ne? 

Torunların gün görmezmiş;
Görmesin!
Zaten onların yarısı bir başka neslin!
Sen yarımı sevmezsin

Hepsi senin olmalı.
Yarısı başkasınınsa 
Torunun da olmasın.

Uçmasın kuşlar... 
Bal yapmasın arılar
Yarın batsın bu dünya 
Dert mi sana?..
Yeter ki sen 
Çal, çırp, sat rahatla...

Haydi, bir tek o kaldı
Gökyüzünü de satsana!.. Günay Tulun
Günay Tulun 
Yazarlar ve Ozanlar Grubu 
Sessizliğin Sesi Grubu  
Elektronik Dergi: Sessizliğin Şiirsel Sesi 
Elektronik Dergi: İnsan ve Sanat 
Elektronik Dergi: Günay Tulun Şiirleri 
Bazı dergiler ve internet siteleri